Regulamin serwisu e-szafa.pl

Kluczowe zasady:
– statut zawiera zasady i warunki użytkowania serwisu e-szafa.pl,
– aby korzystać z bloga, niezbędna jest nieodpłatna rejestracja,
– rejestracja określa udzielenie pozwolenia na szanowanie reguł statutu.

Strona zakazuje zapożyczania i przedruku tekstów umieszczanych na e-szafa.pl. Dotyczy to art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. Naruszenie tego przepisu wiąże się z powiadomieniem policji. Za dodawane publikacje odpowiada jedynie autor.

Wyłączenie winy posiadacza witryny:
– blog e-szafa.pl ma styl poglądowy, dodawane w nim artykuły nie przedstawiają konsultacji czy procedury postępowania w danych kwestiach,
– administrator serwisu nie odpowiada za treść tekstów, ani za dowolne straty doznane w wyniku zastosowania się do zawartości artykułu,
– w artykułach przedstawiane są myśli autorów, nie właściciela witryny,
– posiadacz serwisu nie odpowiada za tematykę komentarzy zamieszczanych pod publikacjami przez internautów.

Publikacja artykułów:
– tekst winna mieć nie mniej niż 2500 znaków bez spacji,
– umieszczane są jedynie składne gramatycznie teksty, zawartość z błędami gramatycznymi i ortograficznymi są wykluczane,
– każdy tekst musi posiadać obrazek w zgodzie z tematyką artykułu. Dodany plik winien być zgodny z Prawem autorskim,
– treść artykułu musi być unikatowa i nie może być udostępniana na odmiennych serwisach, zarówno przed, jak i po dodaniu na e-szafa.pl,
– autor treści oświadcza, że poglądy opisane w felietonie stanowią jego własne opinie. Właściciel bloga nie ponosi odpowiedzialności za zawartość publikacji i za ewentualne straty powstałe w wyniku zastosowania się do publikacji,
– teksty oraz strony w linkach nie mogą mieć sprzecznej z polskim prawem zawartości, dotyczy to także treści dla dorosłych internautów,
– zamieszczane treści winny być przyciągające i o charakterze poglądowym. – teksty opublikowane na blogu e-szafa.pl winny być przejrzyste dla wszystkich internautów,
– tekst może zawierać nie więcej niż jeden link w akapicie w postaci URL lub brand.
– osoba odpowiedzialna za treść informuje, że ma do niej kompletne prawa autorskie.

Posiadacz serwisu e-szafa.pl może nie przyjąć publikacji bez dawania przyczyny. Ponadto nie będą umieszczane treści, które nie spełniają wymagań wyszczególnionych w regulaminie.